האירוע הסתיים

להשתתפות בכנס
05.07.2022
מרכז הכנסים החדש
דרום השרון

להמשך יש לבחור את סוג הכרטיס

מחירון השתתפות בכנס
השתתפות בכנס

550 ₪

השתתפות לחברי הפורום הלאומי להיערכות לשעת חרום

300 ₪

השתתפות לאנשי מערכת הביטחון והחרום במדים

220 ₪

ביקור בתערוכה (ללא השתתפות בכנס)
ללא תשלום
מותנה ברישום מוקדם

דמי ההשתתפות כוללים:

מחירון השתתפות בכנס

רישום מוקדם

רישום מאוחר 

מחיר השתתפות

400 ש”ח

550 ש”ח

מחיר לחברי הפורום הלאומי להיערכות לשעת חרום

300 ש”ח

550 ש”ח

מחיר לאנשי מערכת הביטחון והחרום במדים

220 ש”ח

270 ש”ח

ביקור בתערוכה (ללא השתתפות בכנס)
ללא תשלום
מותנה ברישום מוקדם
הערות
הנחיות לרישום לכנס:

1. אישור התשלום ישמש את העובד לקבלת החזר מהארגון בו הוא עובד.
2. ההשתתפות בכנס מוכרת כהשתלמות מקצועית לצורכי גמול ולצרכי מס.
3. חתימה על טופס הרישום מהווה התחייבות להשתתפות ולתשלום.
4. ביטול ההרשמה עד  10 יוני חיוב 50% מדמי הרישום. לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום והמשתתף יחוייב לשלם את מלוא דמי ההשתתפות.
5. אישור הרשמה יישלח לאחר ביצוע התשלום בפועל.
6. מספר המקומות מוגבל.